Przetwarzanie i analiza danych z użyciem Azure Synapse Analytics

Organizers:
Our sponsors: