Przetwarzanie języka naturalnego

Organizers:
Our sponsors: